Indexering 2017

Liftcentraal heeft de indexering voor 2017 vastgesteld. Jaarlijks publiceert het CBS diverse indexcijfers en Liftcentraal hanteert de wijzigingen op het gebied van CAO lonen van de Metalektro en wijzigingen op materiaalkosten van het CPI. Dit heeft consequenties op de jaarlijkse onderhoudskosten.

Naast prijswijzigingen op basis van recente indexeringscijfers, voeren wij vanaf 1-1-2017 ook een wijziging door m.b.t. de te gebruiken indexeringsformule. Tot op heden werd altijd de ROZ indexeringsformule gebruikt maar deze is te algemeen en wijkt te veel af op de inhoud van onze dienstverlening met als gevolg dat de jaarlijkse prijswijzigingen niet voldoende in lijn zijn met wat u als klant daadwerkelijk van ons af neemt. Hierom gebruiken wij vanaf heden de specifieke cijfers van het CBS.

De prijsstijgingen voor CAO lonen in de Metalektro komen volgens het CBS op 2,3%. De prijsstijgingen met betrekking tot materiaalkosten (Consumenten Prijs Index = CPI) komen volgens het CBS op 0,4%. (Beide peilmaand oktober 2016)

Liftcentraal past een weging toe die gebaseerd is op de gemiddelde verdeling tussen loonkosten en materiaalkosten. Met deze weging van respectievelijk 70% en 30%, hebben wij de indexering voor 2016-2017 vastgesteld op 1,73%.

Naast jaarlijkse indexering is Liftcentraal continu in de weer met het realiseren van kostenverlagingen in het belang van de klant. Hierdoor blijven ondermeer de overheadkosten binnen de perken en kunnen wij in 2017 onze uurtarieven ongewijzigd laten. Liftcentraal stelt de klant weer centraal!

Hier vindt u de gegevens van het CBS:

Indien hier vragen over zijn, zijn wij graag bereid e.e.a. toe te lichten.

T: 071-3421015 E: info@liftcentraal.nl

Neem contact met mij op