Klaar voor de nieuwe norm?

Op 31 augustus 2017 eindigt de overgangsperiode voor de nieuwe Europese normen voor liften. Deze regelgeving, al in 2014 gepubliceerd, stelt strengere eisen aan het vervaardigen en installeren van liften (EN 81-20) alsook aan het testen van en de keuringsvereisten voor liftcomponenten (EN 81-50). De branche bereidt zich al geruime tijd hierop voor, maar nog niet alle aannemers zijn goed op de hoogte. Met nog maar drie maanden te gaan, wordt dat wel hoog tijd. Liftcentraal zet de consequenties op een rijtje. 

Voor lifteigenaren betekent dit, dat liften die na augustus worden opgeleverd, moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving. Als zo’n lift in een nieuwbouwcomplex is gesitueerd, is het belangrijk dat de aannemer nu alvast rekening houdt met bouwkundige aspecten. De aanleg van de schacht moet er bijvoorbeeld op berekend zijn, of de maatvoering van de vrije ruimtes. Als dit niet gebeurt, levert de leverancier straks een lift aan die keurig aan alle normen voldoet, maar sluit het bouwkundig ontwerp daar onvoldoende op aan. In het ergste geval loopt de oplevering hierdoor een kostbare vertraging op, omdat er aanpassingen nodig zijn. U kunt zich voorstellen dat niemand daarop zit te wachten…

Voor bestaande liften doemt een ander scenario op. Stel, een lift functioneert niet meer naar behoren of moet vernieuwd worden in verband met een andere bestemming. Een nieuwe lift kan een oplossing zijn, maar daarvoor gelden wel de nieuwe normen, indien de lift na 31 augustus 2017 in gebruik wordt genomen. De vraag is echter of de bouwkundige vereisten in een bestaand pand gerealiseerd kunnen worden. In zo’n geval is het soms beter om een modernisering van de bestaande lift te overwegen, want dan is de oude vervaardigingsnorm van toepassing. Door verschillende componenten te vervangen, gunt u de lift een eigentijdse metamorfose die niet onderdoet voor een nieuw exemplaar. Even modern, even energiezuinig en zeker even veilig. Op die basisvoorwaarden leveren we namelijk onder geen beding in.

De moraal van dit verhaal: om te beoordelen of een lift NEN-proof is, willen we de situatie ter plaatse opnemen om de consequenties te overzien. Vernieuwen of moderniseren? Behouden of aanpassen? Bent u helemaal voorbereid of zijn er toch nog losse eindjes? Liftcentraal gaat graag met u rond de tafel om te kijken of u klaar bent voor de start!

Neem contact met mij op