Nieuwe Europese normen voor liften

In Nederland is de regelgeving omtrent liften vastgelegd in Europese normen. Deze normen worden continu in de gaten gehouden om er voor te zorgen dat deze up to date blijven en u, als lifteigenaar of liftgebruiker, er altijd van op aan kunt dat u veilig van liften gebruik kunt maken. In augustus 2014 zijn er twee nieuwe normen voor liften gepubliceerd met een overgangsperiode van 3 jaar. Voor de liftenbranche altijd weer een moment van aandacht. Hoe landt dit in de liftenbranche?

Wat zijn de wijzigingen?

Het is niet onze bedoeling om met dit artikel in te gaan op inhoudelijke wijzigingen. Toch even kort enkele details:

  • De bestaande liftennormen EN 81-1 en EN 81-2 dateren uit 1998.
  • In augustus 2014 zijn twee nieuwe Europese normen gepubliceerd, de EN 81-20 en de EN 81-50.
  • De nieuwe normen vervangen de oude normen met een overgangstermijn van 3 jaar.
  • De norm EN 81-20 beschrijft de veiligheidsregels voor het vervaardigen en het installeren van liften.
  • De norm EN 81-50 beschrijft de bepalingen voor het testen en de keuringsvereisten voor liftcomponenten.
  • Met de overgangstermijn van 3 jaar zullen liften die na 31 augustus 2017 de officiele ingebruikname keuring ondergaan, moeten voldoen aan de nieuwe normen.

Indien u volledig inzicht wilt in de details, dient u de officiële documenten van de normen te raadplegen. Deze zijn hier te verkrijgen.

Wat doet de liftenbranche?

Het is voor de liftenbranche zaak om wijzigingen in wet- en regelgeving goed in de gaten te houden. Een wijziging van de norm kan er immers voor zorgen dat de marktpartijen op een andere manier het liftonderhoud moeten doen, er bij liftkeuringen op nieuwe punten gelet moet worden of dat er zelfs in het ontwerp van liften aanpassingen gedaan moeten worden.

Wat goed is om te zien, is dat het gelukkig leeft binnen de liftenbranche. Zo organiseerde RECO Lift Solutions onlangs een liftendag met de nieuwe wet- en regelgeving als hoofdthema.

Diverse spelers uit de branche waren aanwezig om een presentatie en workshop, verzorgd door het Liftinstituut, bij te wonen. Met het welbekende “petje op, petje af” werd getest of de branche op de hoogte is van de nieuwe bepalingen in de nieuwe norm. De branche bleek gelukkig aardig op de hoogte te zijn. Toch verdient het de aandacht om e.e.a. bij te spijkeren! Het Liftinstituut heeft hiervoor diverse cursussen die gevolgd kunnen worden door iedereen die met liften werkt.

Wat betekent dit voor de lifteigenaar?

Wat we zien is dat dit met name invloed heeft op nieuwe liften. Een online rondgang langs de diverse liftfabrikanten leert ons dat vrijwel iedereen is voorbereid op de nieuwe normen. Als eigenaar hoeft u in principe niets te doen. U kunt ervan uit gaan dat een nieuwe lift volledig voldoet aan de gestelde eisen. Mocht u twijfelen, neem dan contact op met uw leverancier of onderhoudsfirma.

Bestaande liften

Wij denken dat de nieuwe normen (indirect) ook invloed zullen gaan hebben op bestaande liften. Bijvoorbeeld bij vervanging van liften. Als er aan het eind van de levensduur van de oude lift wordt gekozen voor een compleet nieuwe lift, dient deze te voldoen aan de nieuwe normen. Op enkele vlakken zou dit kunnen betekenen dat er ingrijpende bouwkundige aanpassingen gedaan moeten worden met de daarbij behorende kosten. Het is dus raadzaam om aan het einde van de levensduur van de lift te laten onderzoeken of een modernisering een optie is. Bij modernisering kan de lift namelijk blijven voldoen aan de normen die golden ten tijde van de vervaardiging/installatie van betreffende liftinstallatie.

Liftcentraal informeert u graag over de mogelijkheden.

Neem contact met mij op